BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Mano blogas

Stojantiems į architektūrą

genialus ● 2010-07-25

Kadangi pats stojau į architektūrą(2010 metais) ir iš pradžių man trūko informacijos, tad nusprendžiau sukurti šį įrašą ir galbūt kažkam pagelbėti. Negaliu sakyti, kad informacijos visai nėra. Jos tikrai yra. Netgi jau egzistuoja panašus straipsnis į maniškį, taip pat bloge. Jame radau daugiausiai informacijos, kurios man tuomet reikėjo. Bet švietimo sistema kinta, taigi ne viskas ten atitinka esamą situaciją.

Apie architektūros studijas susimasčiau kažkur 11klasėje. Gal šiek tiek pavėluotai. Geriausiai būtų apsispręsti iki 11 klasės ar dar anksčiau. Žinoma, kas gali budamas paaugliu tvirtai apsispręsti, kuo nori būti ateityje. Juk viskas aplinkui taip sparčiai keičiasi. Bet jeigu tau patinka dailė, menas ir nori su jais sieti savo ateitį, tuomet puiku. Kuo daugiau laiko pasiruosimui, tuo geriau.

Jei apsisprendei bandyti stoti į architektūrą dar 10 klasėje, tuomet pasirenkat mokomuosius dalykus 11-12 klasėms iš karto gali pasirinkti tinkamą kryptį. Patarčiau pasiimti braižybą(jeigu mokykloje yra) ir dailę(mano mokykloje buvo ir A lygiu 6 pamokos, bet as pasirinkau B su 2 pamokom;). Braižyboje išmoksi pagrindinius teorinius dalykus ir braižyti. Tai šiek tiek pravers kopozicijoje ir galbūt piešime, nes bet kokiu atveju reikalingas tūrinis, erdvinis suvokimas.

Svarbiausia yra pačiam/pačiai viskuo domėtis, ieškoti, klausinėti, veikti ir ruoštis, nes jei to nepadarysi pats/pati, tai niekas už tave to nepadarys.

Stojančiųjų į architektūrą konkursinį balą(2010 metai) sudaro:

Matematikos VBE - 0,2 balo; Lietuvių kalbos VBE - 0,2 balo; Stojamasis egzaminas - 0,5 balo ir Užsienio kalbos metinis pažymys - 0,1 balo.

Svarbiausias yra stojamasis egzaminas.

Jis vadinasi taip: Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas

(visa informacija yra VGTU ar kitos aukštosios mokyklos, kurioje dėstoma architektūra tinklalapyje)

Egzaminas susideda iš trijų dalių

Pirmosios dvi dalys laikomos pirmą dieną, trečioji dalis antrą dieną

I dalis. Dailės ir architektūros pažinimas

Užduoties tikslas - patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą žinių, įgytų mokantis pagal dailės programą kokybę, įsitikinti, ar norintys studijuoti architektūrą domisi daile ir architektūra, įvertinti jaunuolių meninį išprusimą. Šia užduotimi siekiama suteikti galimybę stojantiesiems pademonstruoti intelekto lygį, atskleisti savo regimosios atminties sugebėjimus, parodyti, kaip stojantieji pasirengę aiškiai, teisingai ir glaustai atsakyti į klausimus apie įvairius dailės reiškinius.

Užduotis parengta remiantis bendrojo lavinimo mokyklos dailės programa, kurios laikantis moksleiviams pateikiama žinių apie vaizduojamosios ir taikomosios dailės, architektūros, liaudies meno, šiuolaikinių vizualinių menų istoriją, teoriją ir paveldą, taip pat dailės kūrinius ir architektūros rūšis, žanrus, stilius, žymių menininkų kūrybą. Meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino užduoties raštu turinys sudarytas iš medžiagos, kuri pateikta Lietuvos švietimo sistemos aprobuotoje mokyklinėje literatūroje (vadovėliuose, pratybų sąsiuviniuose, mokomosiose priemonėse, brandos egzaminų testų rinkiniuose). Stojančiajam pateikiama 10 klausimų. Atsakymai į klausimus gali būti pateikiami trimis būdais: a) atsakoma pabraukiant, pažymint teisingą atsakymą (arba atsakymus) į pateiktą klausimą; b) atsakoma įrašant teisingą atsakymą į nurodytą vietą; c) į klausimą atsakoma grafiškai (nurodytoje vietoje nupiešiamas teisingas atsakymas).Vieno klausimo vertė yra 2 balai.

Didžiausias užduoties įvertinimo balų skaičius - 20.

Užduočiai atlikti skiriama 1 val.

Tai nesudėtinga užduotis. Tačiau nevalia jos nuvertinti, nes neišlaikius vienos iš trijų dalių, egzaminas laikomas neišlaikytu ir priėmime nebedalyvaujama. Šiai užduočiai rengiausi dvi dienas. Esu tikras tinginys, tad atidėliojau visus metus, visą mėnesį ir netgi paskutiniąją savaitę prieš egzaminą. Bet po brandos egzaminų sesijos tikrai norisi pailsėti, juk vasara. Bet dvi dienas tikrai rimtai ruošiausi, o tai padaryti nebuvo labai sunku, nes teoriją teko mokytis mokykloje. Taigi neviskas buvo nauja. O klausimai labai įvairūs. Kas yra ticianas? Kas yra Panciškus Smuglevičius? Kada pastatyti Vilniaus kultūros ir sporto rūmai? Kuri iš šių technikų būdinga lietuvių liaudies menui? Kada nutapytas šis(pateikta iliustracija) A. Varno paveikslas? Atsakant reikia pasirinkti viena iš 4-5 variantų.

Mokiausi iš šios knygos. Ji tikrai labai gerai ir dauguma klausimu galima atsakyti gerai ją pasistudijavus.

II dalis. Architektūrinių formų kompozicija

Užduoties tikslas - patikrinti stojančiojo gebėjimus komponuoti architektūros formas tam tikrame kontekste, mokėjimą pavaizduoti kuriamą objektą - kompoziciją ortogonaliosiose projekcijose bei perspektyviniame vaizde, tinkamai visa tai sukomponuoti lape, taip pat piešinių grafinio atlikimo kokybę.

Užduoties pavadinime vartojamas terminas architektūrinės formos, kuris šiuo atveju reiškia statinių ir jų atskirų elementų (pvz., anga, kolona, denginys it t. t.), namų apyvokos daiktų (pvz., kėdė, stalas ir t. t.) formas.

Stebėdamas aplinką žmogus įgyja supratimą apie daiktų formas, dydžius, savitarpio ryšius ir priklausomybes (pvz., kokios yra laiptų pakopos, kėdės, durų aukščiai, iš kokių medžiagų pastatytos namo sienos, kodėl vienos iš jų yra storos, o kitos - plonos, ant ko laikosi stogelis virš įėjimo, kaip aplinka veikia pastato architektūrą ir t. t.). Šis patyrimas ir teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, įgyti bendrojo ar specialaus lavinimo mokyklose per braižybos, dailės pamokas, sudaro pagrindą šio testo užduočiai atlikti.

Egzamino metu reikia sukomponuoti įsivaizduojamoje ar konkrečiai nurodytoje architektūrinėje aplinkoje nesudėtingą architektūros objektą. Pagal užduotį sukurta kompozicija turi būti pavaizduota ortogonaliosiose projekcijose ir perspektyviniame vaizde. Grafinė atlikimo forma - nespalvotas pieštukas, nenaudojant braižymo priemonių.

Užduotis atliekama viename A3 formato lape.

Užduočiai atlikti skiriamos 4 val.

Didžiausias įvertinimo balų skaičius - 50.

Tai bene sunkiausia šio egzamino užduotis. Jai reikia ruoštis papildomai. Yra keliatas variantų:

1. Lankyti kursus aukštosiose mokyklose, pvz.: VGTU - Jaunojo architekto mokykla(JAM) ruošia visoms trims egzamino dalims, bet galima mokytis tik kompozicijos, VDA Vilniuje ir Kaune, dėl KTU nežinau, neteko domėtis.

2. Ruoštis privačiai. Tai padaryti nelengva, nes tikrai sunku rasti, kas galėtų pamokyti, o ir kainuoja brangiai. Kiek žinau tuo užsiima JAM’o kursu organizatorius(D. V.).

3. Ruoštis savarankiškai(taip dariau aš;) Tiesiog susižinai užduotis, kurias gauna lankantys JAM (kadangi JAM lanko tikrai nemažai žmonių tai man nebuvo sunku sužinoti užduotis, tiesiog paklausiau klasiokės iš dailės mokyklos, ji lankė JAM) ir darai jas. Žinoma, tai nelengva, kai nežinai, kaip viskas turi atrodyti. Aš domėjausi, ieškojau info internete, klausiau tos pačios klasiokės, varčiau įvairias knygas ir žurnalus bibliotekoje ir radau nemažai informacijos.

Užduotyje būna nurodyta kaip viskas turi atrodyti. Reikia nupiešti vaizdą perspektyvoje, jis turėtų užimti 2/3 viso užduoties lapo.

Šalia turėtų būti dvi (retai trys) projekcijos. Projekcija iš viršaus (pastato planas) ir iš priekio.

Patarimas. Pastatą perspektyvoje pieškite maždaug iš žmogaus ugio. Ta prasme, kaip vaizda matote jūs, o ne pvz., iš paukščio skrydžio.

Taip pat pirmiausia reiktų nusipiešti planą, projekciją iš viršaus, tik tuomet vaizdą perspektyvoje(tai man ne visada pavyksta).

Deja, neturiu gerų darbų pavyzdžiams.

Stotelė. Perspektyva

Stotelė. Perspektyva

Bilietų kasa. Perspektyva

Bilietų kasa. Perspektyva

Info centras miesto centre. Perspektyva ir dvi projekcijos(per mažos)

Info centras miesto centre. Perspektyva ir dvi projekcijos(per mažos)

Namas ant vandens. Perspektyva

Namas ant vandens. Perspektyva

Loftas. Projekcijos iš viršaus

Loftas. Projekcijos iš viršaus

Apžvalgos aikštelė ant skardžio su kavine. Perspektyva

Apžvalgos aikštelė ant skardžio su kavine. Perspektyva

Per 2010 metų stojamuosius reikėjo piešti paviljoną-pavėsinę parke žaisti šachmatininkams (10-15 žmonių). Paviljone-pavėsinėje ir aplink ją, šachmatininkams turi būti sukurta jauki aplinka, jie turi būti apsaugoti nuo lietaus. Viską reikia įkomponuoti į bendrą parko aplinką(medžiai, takeliai ir pan.).

III dalis. Atmintinis akademinis piešinys

Užduoties tikslas - patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą „Architektūra” pasirengimą piešinyje pavaizduoti objektus, aprašytus pateiktame tekste t. y. sugebėjimą sukomponuoti objektus tarpusavyje ir popieriaus lape, rasti ir teisingai pavaizduoti objektų proporcijas, išryškinti objektų formas, medžiagiškumą naudojant šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.

Egzamino metu atmintiniam piešimui gali būti pateikiami ir apibūdinami geometriniai tūriniai objektai, buityje naudojami daiktai, baldai. Piešinys atliekamas grafito pieštuku, nenaudojant braižymo priemonių.

Užduotis atliekama A3 formato vatmano lape.

Užduočiai atlikti skiriamos 3 val.

Didžiausias įvertinimo balų skaičius - 30.

Nelengva užduotis, kuriai taip pat reikia ruoštis papildomai: lankyti JAM, lankyti privačias pamokas, lankyti dailės mokyklą (kaip dariau aš). Dailės mokyklos 4 metus aš nelankiau ir jos nebaigiau, todėl man pasisekė, nes joje buvo TM(tikslinio mokymo) grupė, į kurią mane ir priėmė. Ten mokiausi 8 mėn. ir per savaitę man būdavo 2val. - akademinio piešimo ir 2 val. - akvarelės pamokos.

Egzamine labai svarbu parodyti jog supranti, kas yra perspektyva, sudėlioti daiktus taip, kad jie nebūtų įlindę vienas į kitą(nebent prašo užduotis), parodyti, kad daiktų medžiagiškumas skirtingas(jei užduotis prašo) ir teisingai viską įkomponuoti lape.

Pirmiausiai mokino piešti kubą su elipsėmis. Elipsės labai svrbu.

Pirmiausiai mokino piešti kubą su elipsėmis. Elipsės labai svrbu.

Pirmas natiurmortas

Pirmas natiurmortas

Vėliau įvairios architektūrinių portretų detalės(ruošiausi piešti galvas, bet akademinio piešimo egzamino reikalavimai buvo pakeisti)

Vėliau įvairios skulptūrinių portretų detalės(ruošiausi piešti galvas, bet akademinio piešimo egzamino reikalavimai buvo pakeisti)

Galite nupiešti ir porą galvų. Tai padės išmokti vaizduoti tūrius

Jei turite laiko, galite nupiešti ir porą galvų. Tai padės išmokti vaizduoti tūrius

Naudinga pastudijuoti šešėlius, šviesotamsą

Naudinga pastudijuoti šešėlius, šviesotamsą

Įvairios architektūris detalės. Piešiant jas išmoksi derinti tam tikrų dalių santykius ir komponuoti lape

Įvairios architektūris detalės. Piešiant jas išmoksi derinti tam tikrų dalių santykius ir komponuoti lape

Taip pat kėdės. Labai svarbu išmokti piešti įvairias kėdes, taburetes. Per egzaminą man teko piešti taburetę

Taip pat kėdės. Labai svarbu išmokti piešti įvairias kėdes, taburetes. Per egzaminą man teko piešti taburetę

Įvairių formų ir medžiagiškumo natiurmortas

Įvairių formų ir medžiagiškumo natiurmortas

Natiurmortas su stikliniu buteliu. Naudinga mokėti piešti stiklinius daiktus

Natiurmortas su stikliniu buteliu. Naudinga mokėti piešti stiklinius daiktus

Išmokite piešti drapiruotę

Išmokite piešti drapiruotę

Akademinio piešimo egzamine reikėjo piešti ritini, kurio skersmuo 1,50m, o aukštis 0,25m. Prieš ritinį kiek į šoną pastatytas kampu(?) pasuktas stačiakampis(matmenys 1m x 0,5m x 0,7m), o ant ritinio kiek į šoną nuo centro padėta 30 laipsnių pasukta taburetė. (Man tai pasirodė sunki užduotis)

Akvarelės pamokose išmokau kruopštumo ir tonavimo.

Neapsistokite vien ties akademizmu. Lavinkite renką įvairiose technikose.

Pastatymas pieštas tušo ir akvareliniais pieštukais

Pastatymas pieštas tušo ir akvareliniais pieštukais

Už stojamąjį egzaminą aš gavau 85. Ir labai džiaugiausi, nes nesimokiaus dailės mokykloje 4 metus ir nelankiau JAM. Beje viena mergina lankiusi JAM surinko 80, kita 85, vienas vaikinas tik 45. Taigi JAM’as nelemia visko. Reikia pasiryžti, užsispirti ir dirbti. Ir tikrai pasieksite savo tikslą. Žinoma, dar reiktų gerai išlaikyti brandos egzaminus. Tuomet būsit garantuoti, kad įstosit. Aš įstojau. Sekmės!

Jei kilo klausimų klauskit, rašykit į PM, jei kažkas labai domina ir norėsit sužinoti daugiau pasidalinsiu kontaktiniais duomenim(el.paštu, skype).

Čia pora nuorodų, kurios manau taip pat padės. Man padėjo.

Apie architekto profesiją http://www.technologijos.lt/n/svietimas/kurstoti/kur_ir_ka_studijuoti/specialybes/straipsnis?name=straipsnis-6553

Atmintinė busimam architektui                                       http://archiblogas.wordpress.com/2007/07/21/atmintine-busimajam-architektui/

Papildyta 2012 04 29

Sveiki dar kartą. Klausimus siūliau rašyti komentaruose arba į PM. Dabar tai galit daryti ir el. paštu - klausksaaf@gmail.com (VGTU Studentų atstovybė Architektūros fakultete).

Į jūsų klausimus atsakysiu aš arba mano kolegė.

Ačiū, kad skaitot ir domitės.

Taip pat siūlau paskaityti šį straipsnį apie architektūros studijas VGTU. Daug tiesos.

http://www.menoduobe.com/2011/07/vieneri-metai-vgtu-arba-kaip-as-neismokau-architekturos/

Papildyta 2012 05 28

Apie architektūros studijas galite paskaityti architektura.blogas.lt

Patiko (43)

Rodyk draugams

Komentarai (32) : "Stojantiems į architektūrą"

1 | Anonimas

2011-01-09 ● 14:17

Sveikas, jeigu gali parašyk man į paštą, turiu keletą klausimų.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

2 | Donata

2011-01-21 ● 11:24

Noreciau ir as kontakteliu tavo, tureciau pora klausimu sia tema :)

3 | Kamile

2011-01-22 ● 18:08

Labas, man taip pat iškilo keli klausimai. Gal susirašom mail’u?

4 | Monika

2011-02-27 ● 21:48

Sveikas.Galetume susirasyti emailu, turiu keleta klausimu.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

5 | Anonimas

2011-04-05 ● 21:28

Bendravom su tavimi per paštą, tačiau tavo email nebeturiu. Jeigu gali tai būtų gerai, kad dar parašytum, noriu paklausti kai ko :)

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

6 | BaspHottpoilt

2011-06-10 ● 09:02

suzinojau daug

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

7 | Iveta

2011-06-21 ● 14:04

Labai norėčiau susisiekti…

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

8 | gabriele

2011-06-21 ● 18:02

o kada mazdaug suzinomi atsakymai?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

9 | Ieva

2011-11-13 ● 19:53

turiu tik viena klausimėlį - šiuos darbus kaip suprantu piešei pats, tik klausimas - kada? ar prieš stojant, ar jau įstojęs?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

10 | Mantas

2011-12-11 ● 23:13

Labas,noriu pasakyti,kad man labai pagelbejei, dekoju uz visą informacija,bet as dar turiu klausimų,jei nesunku ,parasyk man i paštą(mantas9112@yahoo.com) ar parasyk i skype: mantas9112. Dar karta dekoju ir tikiuosi,kad dar truputi galesi man padet.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

11 | genialus

2012-01-03 ● 20:48

Ieva, darbai piesti pries stojant, kai as rengiausi stojamiesiems;)

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

12 | Erika

2012-03-06 ● 16:26

Aš taip pat svajoju stoti į architektūrą, todėl irgi iškilo keli klausimai :)

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

13 | Deividas

2012-03-26 ● 21:22

Gal turite galimybe, susipazindinti su vienu is jam? nes butu visai neblogai suzinoti , ka veikia jie. taigi, norejau dar paklausti kaip islaikete egzaminus ? atsakymus , jei galite i gmail. aciu , ir dekoju is karto :)

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

14 | Rimtai

2012-04-11 ● 21:02

Kiek teko domėtis apie Architektūrą - Lietuvoje šito studijuoti neapsimoka.
Pavyzdžiui, planuoju šitai studijuoti Danijoje - ten pagrindinis dalykas yra matematika ir anglų kalba, toliau projektavimas ir braižyba. Jokių tapybos, piešybos ar kitokių dalykų nereikia. Kiek supratau Danijoje daugiau į visa šitai žiūrima matematiškai, bet ne meniniu požiūriu.
Na, tikiuosi gerai visa šitai suprantu, nes kitaip aš žuvus. :) :D

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

15 | genialus

2012-04-11 ● 21:17

Mano manymu “tapybos, piešybos ar kitokių dalykų” architektūroje reikia, net labai. Vien tam, kad galėtum pasipaišyti eskizų, kad galėtum pavaizduoti savo idėjas, sumanymus, kol jie švieži ir nesugadinti kompiuterio. Jei galėčiau aš iš viso nebražyčiau kompiuteriu.
O matematikos ar kalbos architektūroje iš viso nereikia.
Ir meninio požiūrio architektūroje kaip tik labai reikia, nes pastatas visų pirma meno kūrinys.
Sėkmės studijuojant užsienyje;) Žinau, kad užsienyje studijų procesas vyksta kitaip, manau studijos įdomios. Tikiuosi pasidalinsi įspūdžiais.
O dėl apsimokėjimo - tai ir gyventi neapsimoka, vistiek numirsim;) Bent VGTU tai tikrai apsimoka mokytis. Verčiau reikėtų sakyti verta studijuoti. Nelabai tinka šioje situacijoje žodis apsimoka, nebent studijuoji už pinigus.
O verta dėl to, kad tave taip parengia gyvenimui, kad nepražūsi ką bedarytum…

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

16 | Rygerdas

2012-04-19 ● 21:20

Noreciau paklausti kokiu dar dalyku pasirinkai pradineje kai ejai i 11klase, ar rinktis dar istorija ir geografija kad isnestu valandos man? ar studijuojant prireikia?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

17 | Aušra

2012-04-29 ● 21:48

Labai ačiū už informaciją, nors daug ką žinau, nes domiuos tuom, bet pamatyti piešinius, užduotis tikrai įdomu :) o studijuojant vgtu daug dėmesio skiriama meninei pusei?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

18 | Gediminas

2012-05-03 ● 12:17

Pateikta daug ir išsamios informacijos. Norėčiau pridurti, kad Jaunojo architekto mokykla nuo senų laikų labiau orientuota į kitų miestų gyventojus, todėl ten studijos vyksta savaitgaliais, labai koncentruotai. Bet taip pat yra Architektūros fakulteto padalinys MENINIO UGDYMO CENTRAS, orientuotas į vilniečius. Informaciją lengvai rast per google.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

19 | genialus

2012-05-03 ● 21:08

Puslapi radot atsitiktinai? ar kazkas pasidalino?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

20 | plbm

2012-06-27 ● 16:50

tu daunas kazkoks man, lankei dailes mokykla 1 metus ar puse metu dbr tingiu skaityt, o piesi geriau uz dailininkus ;DD nepisk proto liaudziai taip ir sakyk kad dailes mokykla kokius 5-6 metus lankei

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

21 | genialus

2012-06-27 ● 21:29

O koks man tikslas meluot? Jei tingėjai perskaityt įrašą ir nesupratai, kad jis skirtas pasidalinti įspūdžiais ir padėti kitiems, o ne tam, kad pasigirti, tai ne mano bėda. Čia ir yra esmė, kad nereikia lankyti visokių dailės mokyklų po penkis ar šešis metus, kad kažkur įstotum. Galimybę turi visi.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

22 | Audrius

2012-07-07 ● 01:36

Jei neklystu laikiau tais pačiais metais architektūros stojamajį kaip ir šio straipsnio autorius, nes pamenu jog užduotys buvo tos pačios. Ir aišku nepatekau į architektūra, surinkau tik 5 iš viso egzamino, ir labai nusivyliau savimi, bet po metų aš studijas nutraukiau (statybos inžinerija, gal tai ir panašu bet širdis jaučia kad tai ne man), nes viskas ko visada troškau yra ir bus architektūra. Nesilankiau jokiuose JAM, nelankiau dailės mokyklos, neturėjau jokių žinių kaip ką daryti tame egzamine, viskas ką turėjau tai tą pačią knygą kuri čia pavaizduota “Meno istorijos ir dailės pažinimo pagrindai” ir užsidegimą bandyti. Nors buvau praradęs viltį, po metų bandysiu vėl stoti i architektūra, tik šįkart jau pasiruošęs. Juk reikia siekti to ko nori gyvenime! ;)

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

23 | genialus

2012-07-08 ● 09:53

Bandyti verta, jeigu tikrai to nori.
O pasiruošimo reikia labai. Nežinau, gal yra tokių talentingų, kurie įstoja nesiruošę, bet dauguma ruošiasi.
Ir šiaip turi domėtis architektūra, ji turi patikti. Šiam dalykui reikia jausti potraukį, nes kitaip gali nusivilti.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

24 | Justas

2012-08-15 ● 19:47

Hmm, kaip suprantu reikia labai gerai mokėti piešti, o man tai ne pati stipriausia vieta. kolkas esu tik dešimtokas, tai manau iki dvyliktos klasės išmokčiau piešti, bet dar galvoju apie architektūros inžineriją. gal žinai kuom ji skiriasi nuo architektūros? visai nerandu internete informacijos apie architektūros inžineriją, tai žinau tik, kad jie apskaičiuoja, kad namas nesugriūtų ir viskas. dėkui.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

25 | genialus

2012-08-17 ● 19:31

Tikrai nereikia labai gerai piešti. Tai tik dalis egzamino. Aišku, kuo geriau pieši - tuo tik Tau geriau. Reikia žinoti pagrindines taisykles, treniruotis kompozicijos užduočiai, pasirengti teorijai ir kuo geriau išlaikyti Brandos egzaminus. Būdamas dešimtokas laisvai gali visko pasiekti.
Į inžinerinę architektūrą dažnai nuklysta pabijoję stoti į architektūra arba neįstoję. Ką galiu pasakyti. Tai nei inzinerija nei architektūra. Nebūsi geras nei vienoje nei kitoje srityje. Tai sudėtinga. Tai gudrus triukas vilioti studentus. Geriau nesiblaškyti. Geriau rinktis gryną moksla. Arba inžineriją arba architektūrą. Jeigu nori daugiau informacijos apie architektūros inžineriją ar inžinerinę architektūra - ieškok vgtu.lt puslapyje. Bet ten tik gražus aprašymas;)

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

26 | lau

2012-10-13 ● 22:25

Buvo įdomu paskaityt, tačiau turiu klausimą dėl stojimo į architektūrą. Iki 2012 metų aš žinojau ko reikia norint įstoti į VGTU, tačiau šiomis dienomis, kai švietimo sistema yra pasikeitus, aš tiksliai nebežinau ko man reikia, ir nelabai randu informacijos internete, ieškojau VGTU puslapyje, tačiau arba aš nemoku gerai ieškot, arba ten nieko konkretaus nerašo. Tai bėda tame, kad girdėjau kalbant, jog norint įstoti nuo šiol reiks laikyti fizikos egzaminą, tai tiesa?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

27 | Eimantas

2012-12-11 ● 18:01

Būtų įdomu sužinoti studijų skirtumu tarp “architektūros inžinrija” ir tos tikrosios architektūros. Kokios galimybes po studijų?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

28 | genialus

2012-12-31 ● 12:44

Architektūros studijos - 100% architektūros studijos
Architektūros inžinerija - 50% inžinerijos ir 50% architektūros studijų.
Pabaigęs inžinerinę architektūrą būsi 50% inžinierius ir 50% architektas. Arba tiesiai šviesiai tariant nei vienas nei kitas.
Bet po to galima pabaigti dar vieną bakalaurą arba magistrą.
Apie galimybes po studijų sunku ką kalbėti, nes tai priklauso nuo pačio žmogaus ir nuo bendros padėties šalyje, o ji keičiasi kas metus, tad neaišku kada tu įstosi ir kada baigsi - bus geras ar blogas metas.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

29 | Paulius

2013-02-16 ● 11:42

Dėkui už pasidalijimą patirtimi. Turiu klausimą: ar būtina 11 ir 12 kl. rinktis braižybos pamokas? Ketinu lankyti dvejų metų parengiamuosius kursus. Šiuo metu esu 10-okas.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

30 | Deimante

2014-02-09 ● 16:54

Sveiki,labai sudomino jusu straipsnis,gal galima butu gauti daugiau informacijos. as pati galvoju studijuoti sia profesija.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

31 | genialus

2014-04-02 ● 15:53

Labas Deimante, kokia konkrečiai informacija domina?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

32 | Ieva

2014-04-05 ● 20:48

Sveiki, laibai ačiū už tikrai reikalingą ir gerą informaciją. Norėčiau daugiau sužinoti apie pačią studijų programą, kas ją sudaro, ar į programą įeina ir pastatų maketavimas, bei ar labai sunku?

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

Rašyti komentarą